دوجوی مجازی شیتوریو کاراته‌دوطرق صحیح ...

قسمت‌های مختلف ...

اجرای تکنیک‌های ...

 

ایستادن‌ها و حرکات پا (چرخش‌ها)

کیهون (تکنیک‌های پایه)

کـــاتـــا

 

Migi Sanchin Dachi, Oi Tsuki

اوکه نو گو گن‌سوکو (پنج اصل دفاعی)

فلسفه‌های شیتوریو کاراتهدسته بندی : آناتومی وفیزیلوژی ,

 12:00 ق.ظ -  سه شنبه 14 آذر 1391   داود نصیرخواه